Kirja on minulle ollut aina viihtymisen ja oppimisen väline. Vanhojen kirjojen mielenkiintoiset tarinat ja kuvitukset saavat mielikuvitukseni liikkeelle. Poikkeaminen Kansalliskirjastossa Suurtorin kulmalla on rauhoittava hetkeni, jolloin voi tutkia vanhaa historiaa ja tutustua ainutlaatuisiin dokumentteihin.

Digitaalisuuden murroksessa moni pelkää paperikirjan menettävän perinteisen asemansa kirjallisuuden välittäjänä. Painettu kirja on usein arvokas esine, jota haluaa pitää kirjahyllyssään. Sen haluaa myös usein omistaa, koska mikään tietokone ei pysty kilpailemaan hienon paperipainatuksen ja rauhallisen lukukokemuksen kanssa.

Uusi sukupolvi tuo kuitenkin uudet käytännöt. Kirjasisältöjä julkaistaankin yhä useammin sähköisenä ja niiden lukulaitteita näkyy yhä enemmän yliopiston kirjaston opiskelijoiden käsissä. Lentokentillä koneitaan odottelevat matkamiehet lataavat joustavasti yhä useammin digiaineistoa taulutietokoneisiinsa. Digitaalinen aika mahdollistaa vanhojen kirjojenkin löytämisen ketterämmin antikvaarisista verkkopalveluista. Virtuaaliviipurin upeat verkkosivut ja ”naamakirja-yhteisö” avautuvat tietokoneellani muutamassa sekunnissa.

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis”. Vaikka ajat muuttuvat, lukemisen ilo on samanlainen tekniikasta riippumatta. Sukupolvesta toiseen haluamme tutustua historiallisiin henkilöihin ja kaupunkeihin, dramaattisiin rajoja siirtäneisiin sotiin, maailmaa mullistaneiden ajatusten toteutumiseen. Muutumme kuitenkin hitaasti, sillä ennusteiden* mukaan vasta 20 % kirjoista on sähköisiä vuonna 2020. Siksi kiiruhdamme hitaasti.

Viipuri on aina kiehtonut suomalaiskansallisena aiheena. Viipurin kirjallisuusseuran verkkomediaprojektissa toteutetut kotisivut tarjoavat perustan uuden oppimiselle ja yhteisölliselle viestinnälle. Jaakko Juteinin e-kirja viitoittaa tietä historiallisen tutkimusaineiston digitaalisille käytännöille. Vuonna 2012 julkaistavassa Keskiajan Viipuri-kirjassa on luotu edellytykset jopa kansainväliselle Viipuri-matkailua elvyttävälle sähkökirjakokoelmalle. Seuran toimite 2:n uudelleen julkaisu digitaalisena toimitteena avaa näköaloja vanhojen Viipuri-julkaisujen” long-tail markkinan” avaamiselle. Sähköinen kirjakauppamme odottaa uusia viipurilaisten tahojen yhteisesti tuottamia lukutuotteita.

Verkkomediaprojektin myötä meille kaikille Viipuri alkaa avautua uudella tavalla. Vanhaa kirjastoani täydentävät nyt seuran sivut www.vsks.net. Lataan iPAD-taulutietokoneelleni Jaakko Juteinin. Kun haluan perehtyä Viipurin vanhaan arkkitehtuuriin, on käytössäni seuran Toimite 2, jonka voit lukea PDF:nä.

Kun aikaa on, avaan vielä tuekseni Virtuaaliviipurin: http://www.virtuaaliviipuri.tamk.fi/.

Tässä on yhteisömme alusta. Kun tulevina vuosina opimme keskustelemaan sosiaalisessa median avulla, voimme kaikki ryhtyä ”wanhan iloisen wiipurimme” tutkijoiksi ja muistitiedon täydentäjiksi.

kehittyvän seuramme tavoitteena onkin verkottaa kaikki kynnelle kykenevät tahot luomaan yhdessä Viipurin monikulttuurista renessanssia. Tuuthan siekin mukaan!

Klaus Oesch, VSKS hallituksen jäsen ja verkkomediaprojektin koordinaattori

* Kirja tienhaarassa vuonna 2020 Tekijät: Ekholm, Kai (toimittaja), Repo, Yrjö (toimittaja)
Kustantaja: Gaudeamus, 2010, ISBN: 9789524951586