Sinä,

joka tutkit Viipurin kaupunkia

tai sen lähiympäristöä koskevia ilmiöitä,

keskiajalta nykypäivään,

sukuja, perheitä, rakennushistoriaa

taloutta, kirjallisuutta, musiikkia,

maantiedettä, biologiaa, liikennettä,

kauppaa, kielisuhteita, verkostoja,

akateemisesti tai yhtä paneutuneesti,

tervetuloa jäseneksi

Viipurin Suomalaiseen kirjallisuusseuraan,

erääseen Suomen vanhimmista seuroista.

 

Tervetuloa myös sinä, joka olet

Viipurin kulttuuriperinnön rakastaja,

Viipurilaisen sukuperinnön kantaja,

tai nyky-Viipurin tuntija ja toimija,

joka haluat edistää Viipuri-tutkimusta,

Viipuria koskevan tiedon levittämistä

tai haluat muuten edesauttaa VSKS:n tavoitteita.

 

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseura on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää Viipuria koskevaa tieteellistä tutkimusta julkaisemalla vertaisarvioitua sarjaa VSKS:n Toimitteita sekä järjestämällä tieteellisiä seminaareja ja luomalla yhteyksiä Viipurin tutkimuksesta kiinnostuneiden välillä. Se koordinoi myös Viipuri-tietoa kokoavaa verkkomediaa eli Viipuri-portaalia (wiipuri.fi), joka palvelee sekä tutkijoita että suurta yleisöä.

Sääntöjen mukaan ”Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen sen tarkoituksia harrastava täysikäinen Suomen kansalainen.” Jäseneksi pääsee toimittamalla lyhyt hakemus sekä CV Seuran sihteerille tai puheenjohtajalle (esimiehelle). Seura ei nykyisin kanna jäsenmaksuja.

Tervetuloa mukaan Seuraan.

VSKS tietosuojaseloste