Julkaisut

Seura julkaisee Viipuria koskevia tutkimuksia sekä muuta kirjallisuutta.  Perinteisen kirjan rinnalla seura julkaisee yhä enemmän e-kirjoja sekä erilaisia verkkojulkaisuja. Lisäksi seura digitoi sen omat varhaisemmat julkaisut sekä mahdollisuuksien mukaan muuta vanhaa Viipuria koskevaa kirjallisuutta. Tarkoitus on saada vanhoja ajan saatossa jo lähes kadonneita kirjoja helpommin niitä tarvitsevien ja niistä kiinnostuneiden käsiin.

Suurin lähivuosien projekti on vuosina 2016-2020 julkaistava Viipurin, kulttuurin kaupunki toimitesarja, joka täyttää tutkimuksen aukkoja Viipurin kulttuurin saralla aina keskiajalta nykypäivään asti.

Sähköisiä julkaisuja voi ostaa Elisa-Kirjasta ja Ellibsin verkkokaupasta. Painettuja teoksia voi tilata sähköpostitse seuran sihteeriltä vsks.sihteeri[at]gmail.com ja Toimitteita 18-20 myy Juvenes.