E-kirjat

Seuran e-kirjoja ei ole tällä hetkellä myynnissä, niistä voi tiedustella sihteeriltä vsks.sihteeri[at]gmail.com  

Jari Hyvärinen: Viipuri – Hansan ja Ruotsin kauppakaupunki

Viipuri oli vuosisatojen ajan Ruotsin valtakunnan itäisin kaupunki ja Itämeren, Karjalan ja Venäjän kaupan tärkeä solmukohta. Kaupungin historiallisen ytimen muodosti puolustuslinna, jonka svealaiset rakensivat pienelle kalliosaarelle Viipurinlahden pohjukkaan. Linnan lähistölle kasvoi osin kivestä rakennettu keskiaikainen kaupunki. Arkkitehti Jari Hyvärisen Viipuri Hansan ja Ruotsin kauppakaupunki vie lukijansa matkalle Viipurin linnoituksen ja kaupungin rakentumisvuosiin. Teoksen upeat piirrokset avaavat lukijalle näkymän kaupungin rakennushistoriaan keskiajalta aina 1700-luvun alkuvuosiin, jolloin Ruotsin vallan aika Viipurissa oli päättymässä. Kuvissaan Hyvärinen rekonstruoi nyky- Viipurissa kulkevan silmiltä kadonneita rakennuksia arkeologisten ja kirjallisten lähteiden sekä Itämeren piirin aikalaisrakennusten avulla. Kaupunkikuvan muutoksia havainnollistavat aikajanat ja karttapiirrokset. Sähkökirjassa on voitu toteuttaa paperiselta teokselta puuttuvia ominaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi mahdollisuus tarkentaa kuvia ja liikkua kartoista rakennusten kuviin ja takaisin.

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura, Helsinki 2012
ISBN 978-952-67216-1-3
Toim. Ville Vaara

 

Jaakko Juteini:  Kootut teokset I & II

Kattavilla hakuominaisuuksilla varustettu teos Jaakko Juteinin kirjoituksista (Jakob Judén 1781–1855). Juteini oli suomalaisen kulttuurin ainutlaatuinen edelläkävijä ja klassikko. Ensimmäistä kertaa Jaakko Juteinin koko tuotanto on yhtenä helppokäyttöisenä e-kirjana, joka sopii niin tutkimuskäyttöön kuin Juteinin tuotantoon tutustumiseen. ”Opin tiellä oppineita, Suomessa on suuria”, lauletaan Juteinin kenties tunnetuimmassa laulussa Laulu Suomessa. Laulujen lisäksi Jaakko Juteini kirjoitti runoutta, sananlaskuja ja novelleja, esseitä ja tutkielmia, vitsejä ja muuta proosaa – pääosan suomeksi. Jaakko Juteini on syytä tuntea. Hän on monella tapaa suomenkielisen kirjoittamisen ja kirjallisuuden edelläkävijä. Hänen teoksistaan välittyy hauska ja arkinen kuva ajan elämästä. Hänen näkökulmansa Suomen Sodan ja Napoleonin sotien jälkeisiin vuosiin on raikas: hän ylistää aina rauhaa ja hyvää keisaria, sitä että kansat eivät enää sodi. Hyvä ruhtinas on rauhallinen ja armollinen. – Mitä muuta kansat voivat toivoa.

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura. Helsinki 2011
ISBN 978-952-67216-0-6
Kirjan on toimittanut Klaus Krohn ja esipuheen on laatinut professori Liisi Huhtala, ruotsinkielisten teosten suomennos on Rauno Ekholmin käsialaa.


Painetut teokset

VSKS:n julkaisemia painettuja teoksia (Toimitteet 9-15) voit tilata sähköpostitse seuran sihteeriltä, osoitteesta vsks.sihteeri[at]gmail.com. Uusimpia Toimitteita-sarjan teoksia 18-25 myy Tiedekirja.

VSKS:n jäsenet voivat ostaa kirjat jäsenhintaan (-30%) postitse laittamalla sähköpostia: tiedekirja@tsv.fi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) ja Suomen kirkkohistoriallisen seuran (SKHS) jäsenet saavat myös alennuksen -30% Tiedekirjan myymistä VSKS:n toimitteista.

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 25 (2023) 

Eurooppalainen kaupunkikohtalo – Viipuri toisessa maailmansodassa 
Toim. Ville Kivimäki & Tanja Vahtikari

Eurooppalainen kaupunkikohtalo

Viipurilaiset joutuivat toisessa maailmansodassa kokemaan raskaat ilmapommitukset, evakuoinnit ja sodan arjen pahoin tuhoutuneessa kaupungissa. Viipuri vaihtoi kolmesti omistajaa, ja sen sota-ajan asujaimistoon kuuluivat suomalaissiviilien lisäksi sotilaat, sotavangit ja neuvostokansalaiset. Kaupungin kohtalot olivat monin tavoin poikkeuksellisia Suomessa, mutta yleisiä muualla Euroopassa vuosina 1939–1945. Vaikka Viipuri ja sen linna olivat sota-ajan Suomessa voimakkaita kansallisia symboleita, itse viipurilaisten kokemukset ovat olleet ristiriitaisempia ja vähemmän tunnettuja.

VSKS:n toimite 25 paneutuu Viipurin historiaan suomalaisena ja eurooppalaisena kaupunkikohtalona toisessa maailmansodassa. Kirjan kolme osaa keskittyvät viipurilaisten arkeen ja kokemushistoriaan poikkeusoloissa, sota-ajan kaupungin tilalliseen ja kuvalliseen historiaan sekä Viipuriin kulttuuristen merkitysten tihentymänä. Viipurin kaupungin ja kaupunkilaisten kautta katsottuna talvi- ja jatkosodan tuttu historiakertomus näyttäytyy uudessa valossa.

Kirjan toimittajat Ville Kivimäki ja Tanja Vahtikari työskentelevät Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikössä Tampereen yliopistossa.

Kirjaa myy Tiedekirja.

Arvostelukappaleen voi tilata seuran toimitussihteeriltä osoitteesta vskstoimitteita[at]gmail.com

Lue lisää teoksesta: VSKS:n Toimitteita 25

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 24 (2022)

Merikarjala. Suomenlahden rannikon kulttuurinen kohtauspaikka

Toim. Pekka Suutari

Merikarjala tarkoittaa Karjalankannaksen ja Kymenlaakson rannikkoalueita sekä Suomenlahden ulkosaaria. Seutu on ollut kautta aikain läpikulkumaata, jonka kautta Suomen aluetta on asutettu ja jonka kautta uusia kulttuurivaikutteita on kulkeutunut Karjalaan ja Suomeen. Sen keskus on ollut kosmopoliittinen kaupan ja kulttuurin kaupunki Viipuri.

Merikarjalan alueellista kokonaisuutta hahmottamalla avautuu uudenlaisia näkökulmia karjalaisuuteen ja Suomenlahden itäosan rannikko- ja saaristoalueen monikulttuurisuuteen, talouselämään ja historiaan. VSKS:n toimitteen 24 artikkelit luovat näkymiä seudun arkipäivän historiaan, kaupankäyntiin, merenkulkuun ja lastaustyöhön, Venäjä-yhteyksiin, naisten järjestötoimintaan ja musiikkielämään. Tekstit rakentavat kokonaiskuvaa Merikarjalan ylirajaisen kulttuurin merkityksestä osana Karjalaa, Suomea ja Itämeren aluetta.

Kirjaa myy Tiedekirja.

Arvostelukappaleen voi tilata seuran toimitussihteeriltä osoitteesta vskstoimitteita[at]gmail.com

Lue lisää teoksesta: VSKS:n Toimitteita 24

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 23 (2021)

Diasporan Viipuri – Muistojen kaupunki sotien jälkeen

Toim. Satu Grünthal ja Kristiina Korjonen-Kuusipuro

Talvi- ja jatkosodan myötä luovutetusta Karjalasta pakeni noin 407 000 evakkoa muualle Suomeen, ja Viipurin kaupungista sekä maalaiskunnasta lähteneet muodostivat tästä siirtoväestä runsaan viidesosan. Alkoi hajaannuksen eli diasporan aika, jolloin menetetyn kotiseudun perinteitä, tapoja ja historiaa sekä omaa kulttuurista identiteettiä alettiin vaalia ja toteuttaa uusissa oloissa ja ristiriitojen paineissa.

Antologia Diasporan Viipuri – Muistojen kaupunki sotien jälkeen tarkastelee, millaiseksi viipurilaisuus muodostui ja miten se on ilmennyt sotienjälkeisinä vuosikymmeninä aina 2020-luvulle saakka. Diasporan kokemukseen kuuluu eläminen yhtä aikaa menetetyssä todellisuudessa ja nykyisyydessä, ja yhteisölliset muistot ovat silta kadotetusta tähän hetkeen. Toimitteen keskeisenä teemana onkin, kuinka menneisyys ja nykyisyys yhdistyvät toisiinsa ja miten muisti peilaa ja säilyttää menetettyä. Monitieteisen kokonaisuuden lähtökohtia ovat diasporan, kulttuurisen trauman, nostalgian ja jälkimuistin käsitteet, ja mukana on myös venäläinen näkökulma.

Kirjaa myy Tiedekirja.

VSKS:n jäsenet voivat ostaa kirjat jäsenhintaan (-30%) postitse laittamalla sähköpostia: tiedekirja@tsv.fi    

Arvostelukappaleen voi tilata seuran toimitussihteeriltä osoitteesta vskstoimitteita[at]gmail.com

Lue lisää teoksesta: VSKS:n Toimitteita 23

Kulttuuritoimituksen kirja-arvio

Kirja-arvio Eloressa

This image has an empty alt attribute; its file name is VSKS-toimitteet-22-KANSI-WEB1-1014x1440.jpg

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 22

Monumenteista tanssiaskeliin: Taiteiden ja kulttuurin Viipuri 1856–1944

Toim. Anna Ripatti ja Nuppu Koivisto

Viipurilla on perinteisesti ollut tarunhohtoinen maine poikkeuksellisen kosmopoliittisena kulttuurikeskuksena. Oliko Viipuri niin kansainvälinen kulttuurikaupunki kuin sen jälkimaine antaa ymmärtää?

VSKS:n Toimitteessa 22 – Monumenteista tanssiaskeliin: Taiteiden ja kulttuurin Viipuri 1856–1944 – Viipurin kulttuurihistoriaa tarkastellaan lukuisista eri näkökulmista. Eri taiteenalojen tutkijat käsittelevät artikkeleissaan muun muassa arkkitehtuuria, musiikkia, kirjallisuutta ja tanssia. Kirjassa ylitetään sekä korkean ja matalan että eri kansallisuus- ja kieliryhmien välisiä raja-aitoja ja eläydytään Viipurin soivaan, näkyvään sekä kuviteltuun katukuvaan aina Saimaan kanavan avautumisesta jatkosotaan.

Viipurin 1800–1900-luvun historiaan kuuluivat yhteiskunnalliset murrokset sekä konfliktit. Ne värittivät myös kulttuurielämää, jossa poliittisten ja sosiaalisten ryhmittymien kanssakäyminen ei aina onnistunut saumattomasti. Kirja tarjoaa kiehtovia näkymiä Viipurin kulttuurihistoriaan aikakautena, joka päättyi kesällä 1944 Neuvostoliiton valloittaessa kaupungin.

Lue lisää teoksesta: VSKS:n toimitteita 22

Kirjaa myy: Tiedekirja

VSKS:n jäsenet voivat ostaa kirjat jäsenhintaan (-30%) postitse laittamalla sähköpostia: tiedekirja@tsv.fi    

This image has an empty alt attribute; its file name is VSKS-toimitteet-21-ETUKANSI.jpg

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 21

Politiikan ja jännitteiden Viipuri 1880–1939

Toim. Anu Koskivirta ja Aleksi Mainio

ISBN: 978-952-69280-2-9 (sid.)

Suomen historiaa ei voi ymmärtää tuntematta Karjalan ja sen pääkaupungin Viipurin historiaa. Tämä vanha viisaus pätee erityisesti vuosiin 1880–1939, jotka muodostavat yhden alueen historian kiehtovimmista kehitysvaiheista. Kun nationalismi ja sosialismi innostivat kansaa kaduille, syntyi kansalaistoimintaa, yhdistyksiä, järjestöjä, lehtiä ja puolueita, mutta tapahtui myös salamurhia ja valtiollisia mullistuksia. Tämä aatteiden ja tapahtumien ketju on pääosassa VSKS:n Toimitteessa 21, Politiikan ja jännitteiden Viipuri 1880–1939. Kokoelmassa luodaan kuva Viipurin poliittiseen kulttuuriin ja sen omaleimaisiin piirteisiin. Kerta kerran perään törmätään samoihin kysymyksiin: millaisten sosiaalisten ja idänpoliittisten yhteentörmäysten tuloksena syntyivät ja kehittyivät erityispiirteet, jotka olivat leimallisia nimenomaan Viipurille ja Karjalankannakselle? Miten yleiseurooppalaiset ja kansalliset aate-, kulttuuri- ja sosiaalihistorialliset ilmiöt näkyivät paikallisella tasolla?

Keisarikunnan yhdenmukaistamispolitiikka ja siihen liittynyt oikeustaistelu koskettivat verevästi eritoten Viipuria. Niitä seurasivat ensimmäinen maailmansota, keisarikunnan rappio ja Venäjän vallankumouksellinen vuosi 1917. Keväällä 1918 Karjalan pääkaupunkia hallitsivat punaiset suomalaiset, mutta pian alkoi ”valkoisen Viipurin” aika. Sisällissodan traagisia tapahtumia ei unohdettu kaupungissa, mutta 1920- ja 30-luvulla elämä jatkui, politiikasta kiisteltiin ja vaaleja järjestettiin.

Lue lisää teoksesta: VSKS:n toimitteita 21

Kirjaa myy: Tiedekirja

VSKS:n jäsenet voivat ostaa kirjat jäsenhintaan (-30%) postitse laittamalla sähköpostia: tiedekirja@tsv.fi    

VSKS-toimitteet-20-etukansi-PIENI

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 20:

Kuvaukset, mielikuvat, identiteetit: Viipurin kulttuurihistoriaa 1710–1840

Toim. Piia Einonen ja Antti Räihä

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura, Helsinki (2018)
ISBN 978-952-67216-6-8 (sid.)

Viipurin siirtyminen osaksi Venäjän keisarikuntaa Uudenkaupungin rauhassa 1721 on tehnyt siitä suomalaisessa historiantutkimuksessa poikkeuksellisen kiinnostavan tutkimuskohteen. Antologia Kuvaukset, mielikuvat, identiteetit koostuu artikkeleista, joissa käsitellään Viipurin kulttuurihistoriasta vuosilta 1710–1840. Teksteissä luodaan kokonaisvaltaisia tutkimusasetelmia, joissa yksilöllisiä ja kollektiivisia, eri säätyjen, ylempien ja alempien, kulttuuriin ja käytäntöihin kuuluneita ilmiöitä tarkastellaan useista näkökulmista.

Lähestymistapa kattaa sekä aineellisen että aineettoman kulttuurin ilmiöt: esimerkiksi kirjoista kirjoitetaan sekä esineinä, omistuksen ja lukuharrastuksen kohteina, että Viipurin nuorten opettajien hengentuotteina. Valikoima kattaa artikkeleita kuvataiteesta, käsityöläisyydestä, yrittäjyydestä, kieleen ja syntyperään liittyneistä ajatuksista sekä säätyläistön elämäntavasta. Venäläiset käsitykset Viipurista ja kaupungin raadin suhtautuminen Vanhan Suomen alueen vuonna 1812 tapahtuneeseen yhdistämiseen muuhun Suomeen ovat eräitä sen tuoreista tutkimusteemoista.

Lue lisää teoksesta: VSKS:n toimitteita 20

Kirjaa myy: Tiedekirja

VSKS:n jäsenet voivat ostaa kirjat jäsenhintaan (-30%) postitse laittamalla sähköpostia: tiedekirja@tsv.fi

VSKS_toimitteet_19_etukansi_PIENI

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 19:

Arki, kirkko, artefakti. Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710)

Toim. Petri Karonen, Pentti Paavolainen ja Sanna Supponen

Julkaisija: Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura, Helsinki (2017)
ISBN 978-952-67216-4-4 (sid.)

Viipurin linna ja sen suojiin rakentunut kaupunki olivat sekä aikalaisille että myöhemmin suomalaisten itseymmärrykselle keskeisiä paikkoja. Antologiassa Arki, kirkko, artefakti eri tieteenalojen asiantuntijat käsittelevät monikulttuurisen ja -kielisen Viipurin historiaa niin henkisen kuin materiaalisen kulttuurin näkökulmista keskiajalta 1700-luvun alkuun. Aiheet liittyvät kirkolliseen ja sivistyselämään, hengellisiin ja maallisiin instituutioihin ja organisaatioihin sekä arjen esineelliseen maailmaan aina yksittäisiin viipurilaisiin toimijoihin asti.

Lue lisää teoksesta: VSKS:n Toimitteita 19

Kirjaa myy: Tiedekirja

VSKS:n jäsenet voivat ostaa kirjat jäsenhintaan (-30%) postitse laittamalla sähköpostia: tiedekirja@tsv.fi   

 

VSKS_toimitteet_18_kansi_PIENI

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 18: Muuttuvien tulkintojen Viipuri

Muuttuvien tulkintojen Viipuri päivittää käsityksiä Viipurin monimuotoisesta kulttuurielämästä ja historiankirjoituksesta uuden ajan alusta kuluvan vuosituhannen puolelle saakka. Kokoelman kirjoittajat ovat Viipurin historian asiantuntijoita, jotka edustavat alan uusinta tutkimusta.

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura. Helsinki 2016.

ISBN-10:978-952-67216-2-0

Toim. Anu Koskivirta, Pentti Paavolainen ja Sanna Supponen

Lisätietoa teoksesta

Kirjaa (3. painos) myy Tiedekirja . VSKS:n jäsenet voivat ostaa kirjat jäsenhintaan (-30%) postitse laittamalla sähköpostia: tiedekirja@tsv.fi    

 

Myrskyn silmässä: Wiipurilaisen osakunnan vuosikymmenet 1917-2003

Kuivalainen, I. et al. (2003)
303-sivuinen Wiipurilaisen osakunnan historiikki.
ISBN: 951-1-18728-7
Seura myy painettua teosta hintaan 10e + toimituskulut.

Uusi aapiskirja

Viipuri: Zilliacus: 1847.
47-sivuinen aapiskirja. Näköispainos julkaistu 2006.

Seura myy painettua näköispainosta hintaan 5e + toimituskulut.

Digitoitu teos luettavissa Bibliotheca Wiburgensiksessa: https://www.doria.fi/handle/10024/123812

  kirjat

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita, osat 9-15    

Lisätietoa teoksista

Seura myy teoksia hintaan 10e + toimituskulut