Kirjakauppa

E-kirjat

Seuran e-kirjoja ei ole tällä hetkellä myynnissä, niistä voi tiedustella sihteeriltä vsks.sihteeri[at]gmail.com  

Jari Hyvärinen: Viipuri – Hansan ja Ruotsin kauppakaupunki

Viipuri oli vuosisatojen ajan Ruotsin valtakunnan itäisin kaupunki ja Itämeren, Karjalan ja Venäjän kaupan tärkeä solmukohta. Kaupungin historiallisen ytimen muodosti puolustuslinna, jonka svealaiset rakensivat pienelle kalliosaarelle Viipurinlahden pohjukkaan. Linnan lähistölle kasvoi osin kivestä rakennettu keskiaikainen kaupunki. Arkkitehti Jari Hyvärisen Viipuri Hansan ja Ruotsin kauppakaupunki vie lukijansa matkalle Viipurin linnoituksen ja kaupungin rakentumisvuosiin. Teoksen upeat piirrokset avaavat lukijalle näkymän kaupungin rakennushistoriaan keskiajalta aina 1700-luvun alkuvuosiin, jolloin Ruotsin vallan aika Viipurissa oli päättymässä. Kuvissaan Hyvärinen rekonstruoi nyky- Viipurissa kulkevan silmiltä kadonneita rakennuksia arkeologisten ja kirjallisten lähteiden sekä Itämeren piirin aikalaisrakennusten avulla. Kaupunkikuvan muutoksia havainnollistavat aikajanat ja karttapiirrokset. Sähkökirjassa on voitu toteuttaa paperiselta teokselta puuttuvia ominaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi mahdollisuus tarkentaa kuvia ja liikkua kartoista rakennusten kuviin ja takaisin.

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura, Helsinki 2012
ISBN 978-952-67216-1-3
Toim. Ville Vaara

 

Jaakko Juteini:  Kootut teokset I & II

Kattavilla hakuominaisuuksilla varustettu teos Jaakko Juteinin kirjoituksista (Jakob Judén 1781–1855). Juteini oli suomalaisen kulttuurin ainutlaatuinen edelläkävijä ja klassikko. Ensimmäistä kertaa Jaakko Juteinin koko tuotanto on yhtenä helppokäyttöisenä e-kirjana, joka sopii niin tutkimuskäyttöön kuin Juteinin tuotantoon tutustumiseen. ”Opin tiellä oppineita, Suomessa on suuria”, lauletaan Juteinin kenties tunnetuimmassa laulussa Laulu Suomessa. Laulujen lisäksi Jaakko Juteini kirjoitti runoutta, sananlaskuja ja novelleja, esseitä ja tutkielmia, vitsejä ja muuta proosaa – pääosan suomeksi. Jaakko Juteini on syytä tuntea. Hän on monella tapaa suomenkielisen kirjoittamisen ja kirjallisuuden edelläkävijä. Hänen teoksistaan välittyy hauska ja arkinen kuva ajan elämästä. Hänen näkökulmansa Suomen Sodan ja Napoleonin sotien jälkeisiin vuosiin on raikas: hän ylistää aina rauhaa ja hyvää keisaria, sitä että kansat eivät enää sodi. Hyvä ruhtinas on rauhallinen ja armollinen. – Mitä muuta kansat voivat toivoa.

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura. Helsinki 2011
ISBN 978-952-67216-0-6
Kirjan on toimittanut Klaus Krohn ja esipuheen on laatinut professori Liisi Huhtala, ruotsinkielisten teosten suomennos on Rauno Ekholmin käsialaa.


Painetut teokset

VSKS:n julkaisemia painettuja teoksia voit tilata sähköpostitse seuran sihteeriltä, osoitteesta vsks.sihteeri[at]gmail.com. Uusimpia Toimitteita-sarjan teoksia myy Tiedekirja.

VSKS-toimitteet-20-etukansi-PIENI

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 20:

Kuvaukset, mielikuvat, identiteetit: Viipurin kulttuurihistoriaa 1710–1840

Toim. Piia Einonen ja Antti Räihä

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura, Helsinki (2018)
ISBN 978-952-67216-6-8 (sid.)

Viipurin siirtyminen osaksi Venäjän keisarikuntaa Uudenkaupungin rauhassa 1721 on tehnyt siitä suomalaisessa historiantutkimuksessa poikkeuksellisen kiinnostavan tutkimuskohteen. Antologia Kuvaukset, mielikuvat, identiteetit koostuu artikkeleista, joissa käsitellään Viipurin kulttuurihistoriasta vuosilta 1710–1840. Teksteissä luodaan kokonaisvaltaisia tutkimusasetelmia, joissa yksilöllisiä ja kollektiivisia, eri säätyjen, ylempien ja alempien, kulttuuriin ja käytäntöihin kuuluneita ilmiöitä tarkastellaan useista näkökulmista.

Lähestymistapa kattaa sekä aineellisen että aineettoman kulttuurin ilmiöt: esimerkiksi kirjoista kirjoitetaan sekä esineinä, omistuksen ja lukuharrastuksen kohteina, että Viipurin nuorten opettajien hengentuotteina. Valikoima kattaa artikkeleita kuvataiteesta, käsityöläisyydestä, yrittäjyydestä, kieleen ja syntyperään liittyneistä ajatuksista sekä säätyläistön elämäntavasta. Venäläiset käsitykset Viipurista ja kaupungin raadin suhtautuminen Vanhan Suomen alueen vuonna 1812 tapahtuneeseen yhdistämiseen muuhun Suomeen ovat eräitä sen tuoreista tutkimusteemoista.

Lue lisää teoksesta: VSKS:n toimitteita 20

Kirjaa myy: Tiedekirja

Seuran jäsenet voivat tilata teoksen seuran sihteeriltä jäsenhintaan 20e, osoitteesta vsks.sihteeri@gmail.com

VSKS_toimitteet_19_etukansi_PIENI

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 19:

Arki, kirkko, artefakti. Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710)

Toim. Petri Karonen, Pentti Paavolainen ja Sanna Supponen

Julkaisija: Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura, Helsinki (2017)
ISBN 978-952-67216-4-4 (sid.)

Viipurin linna ja sen suojiin rakentunut kaupunki olivat sekä aikalaisille että myöhemmin suomalaisten itseymmärrykselle keskeisiä paikkoja. Antologiassa Arki, kirkko, artefakti eri tieteenalojen asiantuntijat käsittelevät monikulttuurisen ja -kielisen Viipurin historiaa niin henkisen kuin materiaalisen kulttuurin näkökulmista keskiajalta 1700-luvun alkuun. Aiheet liittyvät kirkolliseen ja sivistyselämään, hengellisiin ja maallisiin instituutioihin ja organisaatioihin sekä arjen esineelliseen maailmaan aina yksittäisiin viipurilaisiin toimijoihin asti.

Lue lisää teoksesta: VSKS:n Toimitteita 19

Kirjaa myy: Tiedekirja

Seuran jäsenet voivat tilata teoksen seuran sihteeriltä jäsenhintaan 20e, osoitteesta vsks.sihteeri@gmail.com.  

 

VSKS_toimitteet_18_kansi_PIENI

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 18: Muuttuvien tulkintojen Viipuri

Muuttuvien tulkintojen Viipuri päivittää käsityksiä Viipurin monimuotoisesta kulttuurielämästä ja historiankirjoituksesta uuden ajan alusta kuluvan vuosituhannen puolelle saakka. Kokoelman kirjoittajat ovat Viipurin historian asiantuntijoita, jotka edustavat alan uusinta tutkimusta.

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura. Helsinki 2016.

ISBN-10:978-952-67216-2-0

Toim. Anu Koskivirta, Pentti Paavolainen ja Sanna Supponen

Lisätietoa teoksesta

Kirjaa myy: Tiedekirja  hintaan 29e. Seuran jäsenet voivat tilata teoksen Tiedekirjasta jäsenhintaan 20e.   

 

Myrskyn silmässä: Wiipurilaisen osakunnan vuosikymmenet 1917-2003

Kuivalainen, I. et al. (2003)
303-sivuinen Wiipurilaisen osakunnan historiikki.
ISBN: 951-1-18728-7
Seura myy painettua teosta hintaan 10e + toimituskulut.

 

Uusi aapiskirja

Viipuri: Zilliacus: 1847.
47-sivuinen aapiskirja. Näköispainos julkaistu 2006.

Seura myy painettua näköispainosta hintaan 5e + toimituskulut.

Digitoitu teos luettavissa Bibliotheca Wiburgensiksessa: https://www.doria.fi/handle/10024/123812

  kirjat

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita, osat 9-15    

Lisätietoa teoksista

Seura myy teoksia hintaan 10e + toimituskulut