Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 19:
Arki, kirkko, artefakti. Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710)

 

Toim. Petri Karonen, Pentti Paavolainen ja Sanna Supponen
Julkaisija: Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura, Helsinki (2017)
ISBN 978-952-67216-4-4 (sid.)
Painettu: 2017, Juvenes Print.
Painos: 200 kpl.
Ensimmäinen painos.
230 sivua.
Julkaistu 29.3.2017VSKS_toimitteet_19_etukansi_PIENI

Viipurin linna ja sen suojiin rakentunut kaupunki olivat sekä aikalaisille että myöhemmin suomalaisten itseymmärrykselle keskeisiä paikkoja. Antologiassa Arki, kirkko, artefakti eri tieteenalojen asiantuntijat käsittelevät monikulttuurisen ja -kielisen Viipurin historiaa niin henkisen kuin materiaalisen kulttuurin näkökulmista keskiajalta 1700-luvun alkuun. Aiheet liittyvät kirkolliseen ja sivistyselämään, hengellisiin ja maallisiin instituutioihin ja organisaatioihin sekä arjen esineelliseen maailmaan aina yksittäisiin viipurilaisiin toimijoihin asti.

Tekstejä yhdistää pyrkimys sekä ymmärtää että selittää tutkittavia ilmiöitä. Yksittäiset ja kollektiiviset toimijat liitetään laajempaan kokonaisuuteen, jonka tässä tapauksessa muodostaa yhtäältä paikallisesti Viipurin linna ja kaupunkiyhteisö ja toisaalta yhteisöjä ympäröivä ja aikakaudella Itämeren piirissä voimakkaasti vahvistunut ruotsalainen valtiovalta.

Antologian monitieteinen kirjoittajaryhmä koostuu arkeologian, histo­riantutkimuksen, kirkkohistorian, taidehistorian ja teatteritieteen asiantuntijoista. Antologian toimittaja Petri Karonen toimii Suomen historian professorina Jyväskylän yliopistossa.

 

Artikkelit:

PETRI KARONEN: Viipurin neljä vuosisataa

JYRKI KNUUTILA & MARKUS HIEKKANEN: Viipurin kirkollinen elämä ja sen vaikutus kirkolliseen kulttuuriin 1200-luvun lopusta vuoteen 1710

SIMO HEININEN: Viipurin lukion lehtorit 1641–1710

TUIJA LAINE: Viipurin kirjallinen kulttuuri vuoteen 1710

PAULA MÄKELÄ & HANNA PIRINEN: Viipurin 1600-luvun jälkipuoliskon profaani esinekulttuuri

VISA IMMONEN: Viipurin kultasepät ja ylellisyyskulutus keskiajalta 1700-luvun alkuun

KUSTAA H. J. VILKUNA: Seikkailija Paul Moij. Viipurin valta- ja vastakulttuurit 1600-luvun jälkipuoliskolla

 

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita -sarja perustettiin 1975 Viipuria koskevan tutkimuksen julkaisukanavaksi. Tänään sarjassa julkaistaan tieteellisiä tutkimusartikkeleita erityisesti historian, kirjallisuuden ja taiteiden tutkimuksen aloilta. Sarjan osat 18–22 muodostavat kaupungin kulttuurihistoriaan keskittyvän Viipuri, kulttuurin kaupunki -nimisen kokonaisuuden.

 

Teosta myy : Verkkokauppa Juvenes

Seuran jäsenet voivat tilata teosta seuran sihteeriltä jäsenhintaan (vsks.sihteeri[at]gmail.com).

Categories: Ajankohtaista