Organisaatio

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran hallitus vastaa lain asettamista ja sääntömääräisistä yhdistyksen käytännön hallintoon ja toiminnan organisointiin liittyvistä tehtävistä. Se huolehtii, että yhdistys toteuttaa sääntöjensä pykälässä 2 määrittelemäänsä tarkoitustaan: ”lisätä Viipuria koskevaa tietämystä”. Hallitus organisoi tätä perustehtävää tukevia tapahtumia sekä tutkimus- ja julkaisuhankkeita.

VSKS:n hallituksen jäsenet valitaan luottamustehtäväänsä sääntöjen mukaan vuosikokouksen yhteydessä vuosittain maaliskuussa. Hallitus järjestäytyy kautensa alussa ja jakaa keskenään tarvittavat virat, joihin liittyy omia velvollisuuksiaan. Hallitus voi lisäksi perustaa erilaisia toimikuntia eri tehtäviä varten sekä kutsua tai palkata erilaisiin hallinnollisiin ja asiantuntijatehtäviin tarvittavaa henkilöstöä.

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran hallitus vuonna 2021

Hallituksen jäsenten kaudet ovat kolmevuotisia (kausi).

dosentti Anu Koskivirta-Karonen (2019-2021), esimies 2020-

lehtori Perttu Pohjonen (2020-2022), rahainvartija, taloustoimikunnan pj

FM, tohtorikoulutettava Sanna Supponen (2019-2021), varaesimies 2021-, portaalitoimikunnan pj

dosentti Aleksi Mainio (2020-2022)

FT Nuppu Koivisto-Kaasik (2020-2022)

arkkitehti, tohtorikoulutettava Netta Böök (2021-2023)

varajäsenet

Varajäsenten kausi on yksivuotinen.

dosentti Satu Grünthal 2021

dosentti Pirjo Uino 2021

Lisäksi Seuran palveluksessa toimii sihteeri-tiedottajana FM Tuula Rantala.

Seuralla on neljä toimikuntaa. Toimikuntien jäseninä toimii asiantuntevia ja luotettavia Seuran jäseniä. Tieteellinen toimikunta auttaa hallitusta muun muassa Tutkimuspäivän ohjelman sekä seuran tutkimus- ja julkaisutoiminnan suunnittelussa. Taloustoimikunta valmistelee hallitukselle seuran taloutta koskevia asioita. Verkko- tai portaalitoimikunta suunnittelee seuran tulevien hankkeiden teknistä toteutusta. Kustannustoimikunta valmistelee ja valvoo seuran kustannustoimintaa.

Seuran aiempia hallituksia ja viranhaltijoita voit tarkastella täältä.

Toimitteita-sarjan toimitusneuvosto:

Professori emeritus Hannu K. Riikonen (kirjallisuustiede), toimitusneuvoston puheenjohtaja

dosentti, FT Anu Koskivirta-Karonen (historia) ja professori emeritus Hannu K. Riikonen (kirjallisuustiede), päätoimittajat 22 → 24

dosentti Satu Grünthal (kotimainen kirjallisuus) ja dosentti Aleksi Mainio (historia),
päätoimittajat 25 →

tohtorikoulutettava, FM Sanna Supponen

tohtorikoulutettava, arkkitehti Netta Böök

Toimitteita-sarjan päätoimittajat, osatoimittajat ja toimitussihteeri:

dosentti, FT Pentti Paavolainen, päätoimittaja → 21 (teatteritiede)

dosentti, FT Anu Koskivirta-Karonen (historia) ja professori emeritus Hannu K. Riikonen (kirjallisuustiede), päätoimittajat 22 → 24

dosentti Satu Grünthal (kotimainen kirjallisuus) ja dosentti Aleksi Mainio (historia),
päätoimittajat 25 →

dosentti, FT Anu Koskivirta, osatoimittaja 18 & 21 (historia)

tohtorikoulutettava, FM Sanna Supponen, osatoimittaja 18 (historia)

professori Petri Karonen, osatoimittaja 19 (historia)

dosentti Piia Einonen, osatoimittaja 20 (historia)

dosentti Antti Räihä, osatoimittaja 20 (historia)

yliopistonlehtori, FT Aleksi Mainio, osatoimittaja 21 (historia)

tutkijatohtori, FT Anna Ripatti, osatoimittaja 22 (taidehistoria)

FT Nuppu Koivisto, osatoimittaja 22 (historia)

dosentti Satu Grünthal, osatoimittaja 23 (kotimainen kirjallisuus)

dosentti Kristiina Korjonen-Kuusipuro, osatoimittaja 23 (kulttuuriantropologia)

FM Iisa Aaltonen, toimitussihteeri