Organisaatio

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran hallitus vastaa lain asettamista ja sääntömääräisistä yhdistyksen käytännön hallintoon ja toiminnan organisointiin liittyvistä tehtävistä. Se huolehtii, että yhdistys toteuttaa sääntöjensä pykälässä 2 määrittelemäänsä tarkoitustaan: ”lisätä Viipuria koskevaa tietämystä”. Hallitus organisoi tätä perustehtävää tukevia tapahtumia sekä tutkimus- ja julkaisuhankkeita.

VSKS:n hallituksen jäsenet valitaan luottamustehtäväänsä sääntöjen mukaan vuosikokouksen yhteydessä vuosittain maaliskuussa. Hallitus järjestäytyy kautensa alussa ja jakaa keskenään tarvittavat virat, joihin liittyy omia velvollisuuksiaan. Hallitus voi lisäksi perustaa erilaisia toimikuntia eri tehtäviä varten sekä kutsua tai palkata erilaisiin hallinnollisiin ja asiantuntijatehtäviin tarvittavaa henkilöstöä.

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran hallitus vuonna 2019

Hallituksen jäsenten kaudet ovat kolmevuotisia (kausi).

dosentti Pentti Paavolainen, esimies (2018-2020)

erikoisasiantuntija Perttu Pohjonen (2017-2019), rahainvartija, taloustoimikunnan pj

dosentti Anu Koskivirta (2019-2021), varaesimies

dosentti Satu Grünthal (2018-2020)

FM Sanna Supponen (2019-2021), portaalitoimikunnan pj

FT Anna Ripatti (2017-2019)

varajäsenet

Varajäsenten kausi on yksivuotinen.

projektipäällikkö Marko Kivi-Koskinen 2019

FT Aleksi Mainio 2019

Lisäksi Seuran palveluksessa toimii sihteeri-tiedottajana FM Tuula Rantala.

Seuralla on neljä toimikuntaa. Toimikuntien jäseninä toimii asiantuntevia ja luotettavia Seuran jäseniä. Tieteellinen toimikunta auttaa hallitusta muun muassa Tutkimuspäivän ohjelman sekä seuran tutkimus- ja julkaisutoiminnan suunnittelussa. Taloustoimikunta valmistelee hallitukselle seuran taloutta koskevia asioita. Verkko- tai portaalitoimikunta suunnittelee seuran tulevien hankkeiden teknistä toteutusta. Kustannustoimikunta valmistelee ja valvoo seuran kustannustoimintaa.

Seuran aiempia hallituksia ja viranhaltijoita voit tarkastella täältä.

Toimitteita-sarjan toimitusneuvosto:

dosentti, FT Pentti Paavolainen, päätoimittaja → 21 (teatteritiede)

dosentti, FT Anu Koskivirta (historia) ja professori emeritus Hannu K. Riikonen (kirjallisuustiede), päätoimittajat 22 →

dosentti, FT Anu Koskivirta, osatoimittaja 18 & 21 (historia)

professori Petri Karonen, osatoimittaja 19 (historia)

dosentti Piia Einonen, osatoimittaja 20 (historia)

dosentti Antti Räihä, osatoimittaja 20 (historia)

yliopistonlehtori, FT Aleksi Mainio, osatoimittaja 21 (historia)

tutkijatohtori, FT Anna Ripatti, osatoimittaja 22 (taidehistoria)

tohtorikouluttettava, FM Nuppu Koivisto, osatoimittaja 22 (historia)

dosentti Satu Grünthal, osatoimittaja 23 (kotimainen kirjallisuus)

FT Kristiina Korjonen-Kuusipuro, osatoimittaja 23 (kulttuuriantropologia)

tohtorikoulutettava, FM Sanna Supponen, toimitussihteeri (historia)