Luento Viipurin puistoista (2020)

7.12.2020 Maritta Lehtinen, Turun yliopisto: Vihreä Viipuri

Luentoja Karjalan talouselämästä (2020)

Mikä oli luovutetun Karjalan kaupunkien asema ja merkitys Suomen talouselämälle, millaisia aatteita 1800-luvun lopulla virkistyneen elinkeinoelämän myötä syntyi ja millaisia olivat karjalaiset yrittäjäpersoonat? Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos järjesti kevätlukukaudella 2020 kolmen yleisöluennon sarjan yhteistyössä Jyväskylän Historiallisen Yhdistyksen kanssa.

Luennot on julkaistu wiipuri.fi-sivustolla, alla linkit kuhunkin luentokertaan.

29.1.2020 Emeritusprofessori Ilkka Nummela, JY: Karjalan kaupungit osana Suomen kaupunkijärjestelmää

Luento käsittelee Suomen talouselämän kehitystä ja kaupungistumista
vuosina 1810—1940. Mikä oli Viipurin läänin kaupunkien kuten Viipurin, Käkisalmen ja Sortavalan asema tämän kehityksen osana?

19.2.2020 Dosentti Marko Paavilainen, Helsingin yliopisto: Afäärifennomania Karjalan kaupassa

Luento selvittää fennomanian ja liike-elämän yhteyttä yleisesti ja konkretisoi aihetta Juho Lallukan ja Juho Hallenbergin liikemiesvaiheiden avulla.

11.3.2020 FT Tuomas Möttönen, JY: Luovutetun Karjalan talouselämä ja sen toimijat

Luento luo katsauksen luovutetun Karjalan talouselämään esittelemällä alueella toimineita yrityksiä sekä yrittäjäpersoonia, jotka ovat toiminnallaan vaikuttaneet alueen yrityselämään ja muuhun kehitykseen. Talouden ohella luennossa valaistaan Karjalan kulttuurista ja sivistyksellistä vaikutusta suomalaiseen yleiskulttuuriin.


Seura järjesti vuonna 2015 yhteistyössä Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian oppiaineen kanssa luentosarjan teemalla Viipuri – rajakaupungin kulttuurielämää 1500-luvulta 2000-luvulle. Luentosarjaa koordinoivat dos. Anu Koskivirta ja FM Sanna Supponen. Luentosarjan esitelmät videoitiin ja ne ovat katsottavissa alla olevien linkkien kautta.

Toinen luentosarja järjestettiin keväällä 2017  yhteistyössä Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen ja Jyväskylän historiallisen yhdistyksen kanssa. Luentosarjan aiheena oli Viipurin kulttuuria keskiajalta talvisotaan. Myös tämän luentosarjan luentoja videoitiin, ja linkit videoihin löytyvät alta. Luentosarjasta löytyy tietoa myös Jyväskylän historiallisen yhdistyksen blogista: http://jyvaskylanhistoriallinenyhdistys.blogspot.fi/

Viipurin kulttuuria keskiajalta talvisotaan (2017)

24.1.2017, yliopistotutkija Hanna Pirinen: Viipurin 1600-luvun jälkipuoliskon profaani esinekulttuuri

31.1.2017, professori, dosentti Kustaa H. J. Vilkuna: Seikkailija Paul Moij. Viipurin valta- ja vastakulttuurit

21.3.2017, dosentti Pentti Paavolainen: Kulttuuripoliittiset jännitteet Viipurin kulttuurielämässä 1880-1940

28.3.2017, professori Heikki Hanka: Viipurin maalarit ja heidän teoksensa n. 1700-1860


Viipuri – rajakaupungin kulttuurielämää 1500-luvulta 2000-luvulle (2015)

Kaikkien luentojen kohdalla ei tekijänoikeussyistä voida näyttää luennolla esitettyä  kuvamateriaalia.

19.1.2015 Prof. Petri Karonen, Jyväskylän yliopisto: Aineellisen ja henkisen kulttuurin vuorovaikutus 1500-1600-luvulla

26.1.2015 FT h.c. Rainer Knapas, Helsingin yliopisto: Taide ja kulttuurielämä Vanhan Suomen aikana

2.2.2015 Dos. Charlotta Wolff, Helsingin yliopisto: Liike- ja kulttuurielämän väliset yhteydet 1800-luvulla

9.2.2015 Prof. Kimmo Katajala, Itä-Suomen yliopisto: Kaupunkitilan historialliset kerrostumat

23.2.2015 Prof. Laura Kolbe, Helsingin yliopisto: Viipuri ja eurooppalaisuus

2.3.2015 Dos. Pentti Paavolainen, Helsingin yliopisto: Suomenkielisen kulttuurin nousu

9.3.2015 Prof. emer. Matti Klinge, Helsingin yliopisto: Lojaalit ja radikaalit: virkamiehet ja ylioppilaat 1800-luvulla

16.3.2015 Dos. Teemu Keskisarja, Helsingin yliopisto: Kansalaissodan kulttuurihistoriaa

23.3.2015 Prof. emer. Martti Turtola, Maanpuolustuskorkeakoulu: Toisen maailmansodan kulttuurihistoriaa

30.3.2015 Dos. Yuri Shikalov, Itä-Suomen yliopisto: Venäläinen Viipuri – Kaupunkikuva, turismi ja arkielämä 1940-luvulta 2000-luvulle