Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 18: Muuttuvien tulkintojen Viipuri

VSKS_toimitteet_18_kansi_PIENI

Ilmestynyt 30.3.2016
Kirjaa myy: https://verkkokauppa.juvenes.fi/
ISBN: 978-952-67216-2-0

Viipuri oli vuosisatojen ajan yksi Suomen alueen merkittävimmistä kaupungeista. Ruotsin aikana se oli Karjalan, Suomen ja Ruotsin valtakunnan lukko, 1700-luvulla taas baltiansaksalainen provinssikeskus ja samalla 1900-luvulle saakka Venäjän keisarikunnan pääkaupungin, Pietarin portti. Viipurin ruotsinkielisille kaupunki edusti vuosisataista ruotsalaista perintöä. “Karjalaisten kaupungiksi” Viipuri nousi vasta suomalaisen kulttuurin kukoistaessa siellä autonomian ajan lopulta itsenäisyyden ajan alkuvuosikymmeniin. Neuvostoliitolle luovuttamisen jälkeen uudet vallanpitäjät puolestaan loivat Viipurista mielikuvaa ”vanhana venäläisenä kaupunkina”, joka nykyisellä Venäjällä saa kuitenkin edustaa taas läntisyyttä.

Vallanpitäjien vaihtuminen tekee Viipurista kiinnostavan kohteen historiografiselle ja kulttuurihistorialliselle tarkastelulle.  Muuttuvien tulkintojen Viipuri päivittää käsityksiä Viipurin monimuotoisesta kulttuurielämästä ja historiankirjoituksesta uuden ajan alusta kuluvan vuosituhannen puolelle saakka. Kokoelman kirjoittajat ovat Viipurin historian asiantuntijoita, jotka edustavat alan uusinta tutkimusta.

Kirja sisältää seuraavat artikkelit:
ANU KOSKIVIRTA, PENTTI PAAVOLAINEN, SANNA SUPPONEN
Viipurin historiankirjoitus: politiikkaa, teemoja ja aukollisuuksia
PETRI KARONEN
Talouden ehdoilla: aineellisen ja henkisen kulttuurin vuorovaikutus Viipurissa 1500–1600-luvuilla
CHARLOTTA WOLFF
Liike- ja kulttuurielämän väliset yhteydet 1800-luvun ja 1900-luvun alun Viipurissa
PENTTI PAAVOLAINEN
Kielisuhteiden muutos Viipurin teatterissa, oopperassa ja musiikkielämässä
PENTTI PAAVOLAINEN
Valistuskirjoista muistelmiin: Viipurin kirjallisia sukupolvia
ANU KOSKIVIRTA
Pastori-kirjailija K. H. J. Ignatius (1809–1856): Viipurin fennomanian tuntematon keskushenkilö
OLLI MATIKAINEN
Sanomalehti Otavan radikaali kausi (1860–1863)
ILKKA MÄKINEN
Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ja pitäjänkirjastojen perustamisaalto
TEEMU KESKISARJA
Ernst Löfström (1865–1937): unohdettu Viipurin valtaaja
MARTTI TURTOLA
Viipuri ja sen linnoitukset puolustuksen symboleina
RAINER KNAPAS
Viipurin kulttuurielämä Vanhan Suomen aikana: historiankirjoitusta ja tutkimusideoita
YURY SHIKALOV
Viipuri 1940-luvulta 2000-luvulle: neuvostoliittolainen, suomalainen, venäläinen

 

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita -sarja perustettiin 1975 Viipuria koskevan tiedon julkaisukanavaksi. Sarjassa julkaistaan tieteellisten käytäntöjen mukaista uusinta tutkimusta eri tieteenaloilta, pääpainona historian, kirjallisuuden ja taiteiden tutkimus. Sarjan osat 18–22 muodostavat kaupungin kulttuurihistoriaan keskittyvän kokonaisuuden Viipuri, kulttuurin kaupunki.

 

 

Categories: Julkaisut