Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 17 (2013)

Monikulttuurisuuden ajan Viipuri

(toim.) Pentti Paavolainen & Sanna Supponen

Helsinki: 2013
ISSN 1236-4304 (SARJA; PDF)
94 sivua

Saksa, ruotsi, venäjä ja suomi – Viipurin neljä kieltä ja niiden puhujat – tekivät Viipurista ainutlaatuisen kaupungin Suomen historiassa. Monikulttuurisuuden myytti on värittänyt käsityksiämme Viipurista, mutta toisaalta monikulttuurisuus ei ole koskaan ristiriidatonta. Viipurin monikulttuurisuuden teemaan paneudutaan Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita nro. 17:sta neljässä artikkelissa, jotka ovat tehty Viipuri-tutkimuksen päivän 7.9.2012 alustusten pohjalta. Teoksessa dosentti Robert Schweitzer kirjoittaa Viipurin saksalaisista, FT Piia Einonen Venäläisistä Viipurissa, professori Marika Tandelfelt Viipurinruotsalaisista ja professori Yrjö Kaukiainen Viipurin Suomalaistumisesta. Nämä neljä artikkelia luovat kiinnostavan katsauksen ja uusia näkökulmia Viipurin väestölliseen historiaan. Toimite 17 on julkaistu sähköisenä VSKS:n verkkosivuilla www.vsks.net ja on sieltä vapaasti luettavissa.

Categories: Julkaisut