Hyvät jäsenet,

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura on selviytynyt pitkän historiansa aikana monista kriisikausista. Varhaisimpina vuosina seuran toimintaa ohjasi pyrkimys yhteiskunnallisten vastakkainasettelujen lievittämiseen ja väestöryhmien keskinäisen yhteisymmärryksen parantamiseen. Kansaa kannustettiin lukuharrastuksen pariin: tuettiin kansankirjastoja, julkaistiin sanomalehteä ja tarjottiin alkeisopetusta köyhän kansan lapsille. Työ on hyödyttänyt monin tavoin suomalaista yhteiskuntaa.

Talvi- ja jatkosodan seurauksena seura joutui sotapakolaiseksi, asettui Helsinkiin ja tuki uudessa kotipaikassaan esimerkiksi kannakselaisten oppilaitosten asettumista uusille sijoilleen. Kuluvalla vuosituhannella seura vakiinnutti asemansa tieteellisenä seurana. Niin ikään työskenneltiin pitkäjänteisesti Viipurin-suhteiden normalisoitumisen ja arkipäiväistymisen eteen.

Nyt, kun Viipuri ja muu luovutettu Karjala ovat jälleen tavoittamattomissa, on otollinen aika etsiä ja rakentaa yhteisöllistä Viipurin henkeä nyky-Suomessa, jossa seuran nykyinen jäsenistö on. Tätä ajatusta hallitus toteuttaa esimerkiksi suunnittelemalla tulevalle kesälle jäsenretkeä yhteen Viipurin perillisistä, Haminaan ja sen ympäristöön. Samalla seuran historia velvoittaa myötäelämään maamme rajojen ulkopuolella hyökkäyssodan uhreiksi joutuneiden ja kotinsa menettäneiden kärsimyksissä.

Toivottavasti tapaamme jo alkuvuoden tapahtumissa. Seuralla on esittelypöytä Tieteiden talon tieteiden yössä, joka järjestetään 12. tammikuuta klo 17–21 osoitteessa Kirkkokatu 6, Helsinki. Samassa paikassa järjestetään vuosikokous 28. maaliskuuta.  

On aika muistuttaa myös mainiosta hyväntekeväisyysjuhlasta, 7 januari -soaréstajonka Tyrgilsmuseet ry. järjestää jälleen 21. tammikuuta 2023. Perinteiseen tapaan seuran jäsenille on varattu juhlaan oma pöytä, ”Wilken koulu”. Seuran hallitusta pöydässä edustaa rahainvartija Perttu Pohjonen. Kutsu ja ilmoittautumisohjeet.

Kiitos teille, hyvät jäsenet, kuluneesta vuodesta. Valoisaa ja lämmintä joulua!

Anu Koskivirta-Karonen

esimies