Kirjoitan tätä blogia perjantai-iltana toukokuussa kuunnellen Mahlerin 8. sinfoniaa. Harjoittelen iPad -laitteen näppäimistöä, joka on ruudun alareunaan ilmestyvä valikko. Sen kanssa on temppuilemista, sillä numeroita ja eräitä lisämerkkejä varten joutuu vaihtamaan valikon toiseksi. Lisäksi outoa on, että nuolinäppäimiä, joilla voisi siirtää kursoria, ei ole. Sen sijaan on kyllä suurennus­lasitoiminto, jonka avulla kursorin voi siirtää haluamaansa paikkaan ja tehdä siihen kor­jauk­sen. Vaikka on se kyllä tosi hankalaa. No kokeilemalla oppii. Tällaisella lukulaitteella ja muillakin sähköisillä välineillä voi syyskuussa lukea myös omaa Jaakko Juteiniamme.

VSKS:n kevät on kulunut ensin vuosikokousvalmistelujen merkeissä. Sen jälkeen strategiassa hyväksytyt linjaukset alkoivat ohjata hallituksen toimintaa. Ja erilai­set eteen tulevat tapaukset alkoivat helposti sijoittua ainakin esimiehen mielessä osaksi strategista karttaa.

Henkilökohtaisesti mieltä ilahduttava seikka oli sihteeri-tiedottaja Sanna Sup­po­sen rauhallinen, valoisa, käytännöllinen ja mitään ongelmoimaton asenne. Nopeas­ti maaliskuun aikana hän ui sisään siihen mitä Seurassa oli tekeillä. Hän valmistelee parhaillaan uusia kotisivuja, jotka tulevat lähiaikoina käyttöön. Kun käytännön asiat hoituvat on aikaa ajatella kauemmas.

Hallitus kävi Viipurissa huhtikuun alkupuolella. Erityisen arvokasta tuntuu olevan Viipuri-keskuksen työ. Sen kautta muodostuvat käytännölliset kontaktit venäläisiin toimijoihin. Sen järjestämät matkat vastaavat varmasti moniin VSKS:nkin jäsenten tarpeisiin. Kunniaesimiehemme Aarni Krohn on oppaana Viipurin lahden kartanoihin tutustuttaessa. Kesällä on myös Monrepos-matka.

VSKS:n kannalta oli imponoivaa huomata Taidemuseon, Kirjaston ja Linnan erityisasema. Nehän ovat Venäjän maaperällä täysin uniikkeja. Siksi niihin myös satsataan. Linnan emäntä rva Abdullina on kaikkien järjestämiensä keskiaika-tapahtumien lisäksi julkaissut kaksi kirjoituskokoelmaa Viipurin historiasta paikallisten ”kotiseutuhistorioitsijoiden” kanssa.

Seuran seuraava tapahtuma on Viipuri-tutkimuksen päivä, toinen laatuaan. Päivä on tuttu 7.9. eli VSKS:n perustamispaperin alle­kirjoituspäivä. Se on mukavasti syyskauden alussa ennen talvisen huvikauden pyörteitä. Tänä vuonna kokeilemme toista paikkaa: Tieteiden taloa, Kirkkokatu 6. Sinne on esteettömämpi pääsy.

Vuonna 2011 päätimme viedä aloittamamme Juteini-asian vielä pari askelta eteenpäin ja omistaa kokonaisen päivän Viipurissa vaikuttaneelle huomattavalle ja varhaiselle suomen- ja ruotsinkieliselle kirjailijalle Jacob Judénille, yhdelle Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran perustajista. Hänen syntymästään tulee heinäkuussa kuluneeksi 230 vuotta!

Vieraiksi olemme kutsuneet Hattulassa toimivan Juteini-seuran. “Viipurin viisas” oli nimittäin hämäläinen syntyjään. Kuulemme esitelmät Juteinin ajan Viipurista, hänen kielestään, kirjallisista esikuvistaan ja vaikutuksestaan suomalaisiin kansan-kirjoittajiin. Tilaisuus on suun­nattu myös suurelle yleisölle, vaikka esitel­mät edustavatkin tutkimusnäkökulmia.

Päivän päätteeksi julkaistaan Juteinin Kootut teokset sähkökirjana ja nähdään Juteinin kirjoittama näytelmä “Pila pahoista hengistä”, jonka uusi pieni ryhmä, Koeteatteri, on tänä keväänä valmistanut.

Seura etenee siis kahdella päälinjalla. Se edistää Viipuria koskevaa tutkimusta julkaisemalla tieteellisiä julkaisuja ja järjestämällä seminaareja.

Suurelle yleisölle suunnattu toiminta on Viipuri-tietouden lisäämistä. Erityisesti verkkomedian avulla aiempaa tutkimustietoa ja erilaisia aineistoja pyritään tuomaan saataville, niin nuorten kuin vanhojen, niin suomalaisten kuin venä­läis­ten, saksalaisten, ja ruotsalaisten saataville. Ehkä tarvitaan se viideskin kieli eng­lanti.

Nykymaailman näkökulmasta vanhassa Viipurissa kulttuurinen rin­nak­kaiselo on arvokkaimpia osia kaupungin perinnöstä. Toinen on dynaa­misuus ja opti­mismi ja eteenpäin katsominen, mikä johtuu sen voimakkaasta ilmeestä kaupan ja liike-elämän keskuksena. Viipuriin on vaikea ajatella kovin paljon ”mielensä­pahoit­ta­jia” – vaikka on meissä evakkojen jälkeläisissä niitäkin.

Kolmas Seuran strateginen kulmakivi on toivottaa tervetulleeksi Seuran toimin­taan mukaan jäsenkuntaa, jota inspiroi Viipuria koskevan tietovarannon kar­tuttaminen ja tiedon levittäminen – kirjallisuutta unohtamatta. Onhan Viipu­ria käsittelevästä kaunokirjallisuudesta jo painokset loppu.

Hyvää kesää toivottaen.

Pentti Paavolainen

VSKS:n esimies