Professori Matti Klinge (s. 1936) kuoli 5. maaliskuuta 2023. Tuottelias ja näkyvä historioitsija, esseisti ja keskustelija oli Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran jäsen. Viipurilaisuuteen häntä yhdistivät Pietarin-suunnan tutkimusintressien ohella sukuyhteydet: hänen isänäitinsä Aino Olsoni oli viipurilaista kulttuurisukua ja hänen isänsä Paul Klinge työskenteli Kansallis-Osake-Pankin Viipurin konttorissa Suomen itsenäisyyden alkuaikoina ennen siirtymistään Helsinkiin.

VSKS:n tieteellisen toimikunnan jäsenenä Klinge oli vuosina 2010-2016 profiloimassa seuran toimintaa uudelleen aikana, jolloin kaupunkikarjalaisen siirtoväen ensimmäinen sukupolvi väistyi ja seuran toiminta suuntautui Viipurin muistelusta entistä selkeämmin kaupungin vaiheiden tieteelliseen tutkimiseen. Toimikunnan jäsenenä hän osallistui seuran nykyisten sääntöjen ja tavoitteiden muotoilemiseen. Oman tutkijaprofiilinsa mukaisesti Klinge myös ehdotti tutkittavaksi viipurilaistaustaisten merkkihenkilöiden vaikutusta Suomessa. Kokoomateoksia mietittäessä Klinge varoitti liian monen kirjoittajan myötä piilevästä fragmentaarisuuden vaarasta ja korosti näkemyksellisten yhteenvetojen ja laajojen perspektiivien tärkeyttä. Välillisesti Klingen näkemykset uudistivat myös laajemmin Viipuria ja luovutettua Karjalaa koskevaa tutkimusta. Hän tähdensi Pietarin kaupungin perustamista yhtenä Suomen historiaan voimakkaimmin vaikuttaneista tapahtumista ja katsoi, että Venäjän hallitusten toiminta piti nähdä samalla tavalla rationaalisena kuin muidenkin eurooppalaisten suurvaltojen. Tulevien historioitsijoiden arvioitavaksi jää, kuinka viimeaikaiset suuret historialliset käänteet vaikuttavat näihin oman aikansa lähtökohdista moderneiksi katsottuihin tulkintoihin.

Klinge puolusti VSKS:n 1970-luvulla perustetun toimitesarjan julkaisemista edelleen myös painettuna kirjana. Verkkojulkaiseminen sitä vastoin sopi hänen mukaansa hyvin hakuteoksille ja vastaaville, ja sähköisen julkaisemisen nykyinen moninaisuuskin edustaa tiedon saavutettavuuden klingeläisiä ihanteita. Eurooppalaista sivistystä vaalineen Klingen näkemyksellisyyden jälkiä voi nähdä myös VSKS:n toimitesarjan nykyisessä alassa ja painopisteessä, joksi on nimetty “ylirajainen Viipurin kaupunki- ja kulttuurihistoria”. Yliopistomiehenä Klinge oli rakentamassa seuran tieteellistä profiilia ehdottamalla jäseniksi tutkijoita, joiden tutkimusintresseihin Viipurin historia kuuluu.

Klinge tuki seuran sukupolvenvaihdosta, joka vietiin loppuun luontevasti 2010-luvun mittaan seuran esimiehen Pentti Paavolaisen johdolla. Klinge osallistui seuran vuosikokouksiin aktiivisesti 2010-luvun loppupuolelle saakka ja piti vielä keväällä 2015 luennon Viipurilaisen osakunnan ylioppilaista VSKS:n järjestämällä luentosarjalla Helsingin yliopistossa. Professori Klinge oli aikansa merkittävimpiä akateemisia ja kulttuuripoliittisia vaikuttajia. VSKS kiittää hänen panoksestaan seuran tieteellisen toiminnan tärkeänä taustavoimana ja ottaa osaa hänen läheistensä suruun.

https://wiipuri.fi/…/lojaalit-ja-radikaalit-virkamiehet-ja…/

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000009435584.html

https://yle.fi/a/74-20021063

Categories: Ajankohtaista