Avaimen numerossa Vol 18 Nro 4 (2021) on julkaistu Heidi Hakkaraisen artikkeli Ylirajainen lehdistö: Viipurin 1800-luvun alun saksankieliset lehdet kirjallisen kulttuurin välittäjinä. Artikkeli on luettavissa journal.fi-julkaisussa osoitteessa: https://journal.fi/avain/article/view/107584

Categories: Ajankohtaista