Tutustu VSKS:n historian vaiheisiin Wiipuri.fi-sivustolla tai seuran omilla verkkosivuilla.

“Vuonna 1845 perustetun Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran (VSKS) historia on ollut vaiheikas. Pääalana oli pitkään kansanvalistus, ja suomenkielisen rahvaan asemaa pyrittiin kohottamaan esimerkiksi julkaisemalla suomenkielisiä oppikirjoja ja sanomalehti Otavaa (1860–1862). Lukuharrastusta edistettiin tukemalla kansankirjastojen perustamista, samoin ylläpidettiin Wilken kouluna tunnettua köyhän kansan koulua, jossa lapsia opetti runoilija J. H. Erkko. Seura julkaisi myös suomenkielistä kaunokirjallisuutta, kuten Aleksis Kiven Lea-näytelmän. 1900-luvun taitteen venäläistämiskaudella VSKS ponnisteli Mikael Agricolan muistomerkkihankkeen sekä kansallisen kulttuuriperinnön keruun ja säilyttämisen hyväksi. Talvi- ja jatkosodan rauhantekojen myötä seuran kotipaikka siirtyi Helsinkiin. Seura tuki suomenkielistä kirjallisuutta ja karjalaisen kulttuurin tutkimista, kunnes sen toiminta fokusoitui vähitellen Viipuria koskevan tiedon kartuttamiseen. 2000-luvulla VSKS on profiloitunut tieteelliseksi seuraksi, jonka alana on Viipurin historia ja kirjallinen kulttuuri.”

Categories: Ajankohtaista