VSKS:n vuosikokous sekä hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin tiistaina 30.3.2021.

Vuosikokous valitsi jatkoon kaudelle 2021–2023 seuran esimieheksi dos. Anu Koskivirran ja hallituksen järjestäytymiskokous valitsi uudeksi varaesimieheksi FM, tohtorikoulutettava Sanna Supposen. Vuosikokous valitsi lisäksi hallitukseen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi arkkitehti Netta Böökin kaudelle 2021–2023 sekä varajäseniksi dos. Satu Grünthalin ja dos. Pirjo Uinon vuodeksi 2021. Hallitukseen kuuluvat lisäksi varsinaiset jäsenet rahainvartija, lehtori Perttu Pohjonen, FT Aleksi Mainio ja FT Nuppu Koivisto.

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Harri Tilli. Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille!

Vuosikokousesitelmän sijasta jäsenten on mahdollista kuunnella Maritta Lehtisen luento vihreästä Viipurista (Turun yliopisto) sekä Tiedekirjan podcast-tallenne, jonka aiheena on ”Teatteri viipurilaisen diasporatrauman käsittelijänä”. Tallenteella aiheesta keskustelevat VSKS:n hallituksen varajäsen, kirjallisuudentutkija Satu Grünthal ja kunniaesimies, teatterintutkija Pentti Paavolainen.

Categories: Ajankohtaista