Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura juhlistaa 175-vuotista historiaansa perustamalla Jaakko Juteini -palkinnon, jonka tarkoituksena on seuran perustajiin kuuluneen Juteinin henkisen perinnön edistäminen tieteen, taiteen tai yleisen kansanvalistuksen saralla.

Ensimmäinen Jaakko Juteini -palkinto myönnetään Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen määräaikaiselle professorille, filosofian tohtori Janne Saarikivelle. Palkinnon suuruus on 10 000 euroa.

Jaakko Juteini (Jacob Judén, 1781–1855) oli ensimmäinen suomenkielinen kirjailija, joka julkaisi laajan ja monipuolisen tuotannon. Teksteillään hän halusi vaikuttaa yhteiskunnallisiin aiheisiin ja epäkohtiin. Erityisesti Juteini halusi kohottaa suomenkielisen rahvaan tieto- ja koulutustasoa. Kirjailijana hän oli sekä humoristi että eettinen ajattelija, joka puhui lähimmäisenrakkauden puolesta ja edisti eläinsuojelua.

Janne Saarikivi on toiminnassaan osoittanut Jaakko Juteinille ominaista valistushenkisyyttä, vahvasti sisäistetyn oman ajattelun voimaa, terävää kieltä ja sanomisen rohkeutta. Saarikivi on monin tavoin puolustanut suomen kieltä kulttuurissamme, jossa englannin kieli valtaa yhä enemmän alaa. Hän on toiminut ns. pienten ja vähemmistökielten puolustajana globalisoituvassa maailmassa sekä korostanut monipuolisen kielitaidon merkitystä. Kieltä koskevia näkemyksiään hän on tuonut esille teoksessaan Suomen kieli ja mieli. Laaja-alaisena kirjoittajana Saarikivi on tehnyt sanoituksia Ultra Bra -yhtyeen lauluihin ja kirjoittanut kolumneja muun muassa Parnassoon ja Helsingin Sanomiin sekä Yleisradion Ykkösaamu-ohjelmaan ja verkkosivuille. Hänet tunnetaan myös selkeäsanaisena ja mukaansatempaavana esiintyjänä.

Hän on lisäksi puolustanut akateemista vapautta ja yliopiston autonomiaa. Väitöskirjassaan Substrata Uralica. Studies on Finno-Ugrian Substrate in Northern Russian Dialects Saarikivi käsitteli kuolleiden suomalais-ugrilaisten kielten jälkiä venäjän kielen pohjoisissa murteissa ja kehitti kuolleiden kielten tutkimuksen menetelmiä.

Palkintoraadin muodostivat professori H. K. Riikonen (puheenjohtaja), Jaakko Juteini -seuran puheenjohtaja, filosofian tohtori Eero Ojanen sekä kirjallisuudentutkija, dosentti Anna Kuismin.

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura (VSKS) perustettiin vuonna 1845 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran valistushenkiseksi sisarseuraksi. Seura pyrki kohentamaan suomenkielisen rahvaan asemaa esimerkiksi julkaisemalla suomenkielisiä oppikirjoja ja sanomalehteä sekä ylläpitämällä köyhän kansan koulua. Nykyisin VSKS on tieteellinen seura, jonka alana on Viipurin kaupunki- ja kulttuurihistoria. Vuonna 2020 VSKS juhlii perustamisensa 175-vuotismerkkivuotta teemalla “Tieto, tiede, valistus”.

Lisätietoja:
Professori H. K. Riikonen, hannu.riikonen@helsinki.fi puh. 050-318 5313
Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran esimies. dosentti Anu Koskivirta, anu.k.koskivirta@jyu.fi puh. 040-805 4515

Categories: Ajankohtaista