Journal.fi on tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta. VSKS:n toimitteita 22 on nyt julkaistu palvelussa avoimena verkkojulkaisuna ja löytyy täältä: https://journal.fi/vskst

Verkkoversio löytyy myös wiipuri.fi-sivustolta.

Monumenteista tanssiaskeliin: Taiteiden ja kulttuurin Viipuri 1856–1944

Toim. Anna Ripatti ja Nuppu Koivisto

Viipurilla on perinteisesti ollut tarunhohtoinen maine poikkeuksellisen kosmopoliittisena kulttuurikeskuksena. Oliko Viipuri niin kansainvälinen kulttuurikaupunki kuin sen jälkimaine antaa ymmärtää?

VSKS:n Toimitteessa 22 – Monumenteista tanssiaskeliin: Taiteiden ja kulttuurin Viipuri 1856–1944 – Viipurin kulttuurihistoriaa tarkastellaan lukuisista eri näkökulmista. Eri taiteenalojen tutkijat käsittelevät artikkeleissaan muun muassa arkkitehtuuria, musiikkia, kirjallisuutta ja tanssia. Kirjassa ylitetään sekä korkean ja matalan että eri kansallisuus- ja kieliryhmien välisiä raja-aitoja ja eläydytään Viipurin soivaan, näkyvään sekä kuviteltuun katukuvaan aina Saimaan kanavan avautumisesta jatkosotaan.

Viipurin 1800–1900-luvun historiaan kuuluivat yhteiskunnalliset murrokset sekä konfliktit. Ne värittivät myös kulttuurielämää, jossa poliittisten ja sosiaalisten ryhmittymien kanssakäyminen ei aina onnistunut saumattomasti. Kirja tarjoaa kiehtovia näkymiä Viipurin kulttuurihistoriaan aikakautena, joka päättyi kesällä 1944 Neuvostoliiton valloittaessa kaupungin.

Teos sisältää seuraavat artikkelit ja seitsemän tietolaatikkoa:

Riikka Siltanen: Richard Faltin ja Viipurin taidemusiikkielämän rakentuminen 1856–1869

Nuppu Koivisto: Eurooppalaiset naisten salonkiorkesterit Viipurissa 1870-luvulta sisällissotaan

Johanna Laakkonen: Tanssia ja tanssijoita Viipurissa

Marko Tikka: Jatsikaupunki: Tanssimusiikki, tanssiorkesterit ja yleiset tanssit 1930-luvun Viipurissa

Julia von Boguslawski: Teosofinen ja antroposofinen liike Viipurissa

Kersti Tainio: Rajalinna politiikan näyttämönä: Venäläisiä näkökulmia Viipurin linnan restaurointiin 1880–1890-luvuilla

Hanna Kemppi: Ristimäen hautausmaan kirkon elämänkaari ja Viipurin ortodoksinen kulttuuri

Teppo Jokinen: Arkkitehti Gustaf Nyströmin pankkisuunnitelmat Viipurissa 1900-luvun alussa

Ulla Salmela: Viipurin kaupunkisuunnittelu toisen maailmansodan aikana

Hannu K. Riikonen: Emil Zilliacus, Viipuri ja Hapenensaari

Anna Kortelainen: Tapaus Lempi Jääskeläinen: Mitä historialliselle romaanille tapahtuu?

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita -sarja on vertaisarvioitu julkaisusarja, jonka alana on Viipurin kaupunki- ja kulttuurihistoria.  Toimitteissa julkaistaan tieteellisiä artikkeleita erityisesti historian, kirjallisuuden ja taiteiden tutkimuksen aloilta.

ISBN 978-952-69280-4-3 (sid.)

ISSN: 1236-4304 (sarja)

405 sivua, 20 värikuvaa

Paperista kirjaa myy Tiedekirja.

Categories: Ajankohtaista