Viipurin Ristimäen hautausmaalle (nyk. Južnoje kladbištše) on valmistunut ensimmäisen suomenkielisen kirjailijan, Jaakko Juteinin (Jakob Judén, 1781– 1855), hautamuistomerkki. Muistomerkin tilasivat ja rakennuttivat Neuvostoliiton aikana osin tuhoutuneen hautapaaden paikalle Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura, Jaakko Juteini -seura ja Pro Sorvali -yhdistys. Muistomerkin on suunnitellut arkkitehti Per-Mauritz Ålander, joka on aiemmin suunnitellut Viipuriin useita entistettyjä hautamuistomerkkejä. Hautakivessä käytetyn kirjasintyypin ennallisti graafikko Teo Tuominen.

Videotallenne Jaakko Juteinin vanhan hautamuistomerkin löytämisestä ja entisöinnistä

Muistomerkin vaiheet
Ajatus uuden muistomerkin rakennuttamisesta Jaakko Juteinille syntyi kesällä 2018, kun rovasti Leena Revon johtama Pro Sorvalin hautausmaa -yhdistyksen talkooryhmä löysi Ristimäen hautausmaalta puolikkaan Juteinin hautapaadesta, jonka oli arveltu hävinneen. Puolikas oli kuitenkin valokuvattu yksityisesti jo vuonna 1967, mutta kuvaa ei yleisesti tunnettu.

Aloitteen hautamuistomerkin rakentamiseksi teki Jaakko Juteini -seura. Keväällä 2019 muistomerkkihanketta alkoivat edistää yhteistyössä ja osin talkoovoimin Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura, Jaakko Juteini
-seura ja Pro Sorvalin hautausmaa -yhdistys. Talkooryhmä mittasi kiven alkuperäisen paikan ja päätteli suunnan sekä kunnosti ympäristöä. Muistomerkin suunnittelussa lähdettiin siitä, että alkuperäisen mustan graniittisen kiven vaurioitunut puolikas otetaan osaksi laadittavaa muistomerkkiä. Piirustukset tilattiin arkkitehti Ålanderilta. Suunnitelma perustui ajatukseen, että puolikas täydennetään alkuperäisiin mittoihinsa betonivalulla ja kiven koko tekstipinta esitetään kaltevassa pienoismallissa (1:3) sen päällä. Samassa yhteydessä koottiin paaden jalusta alkuperäisiä muistuttavista kivitiilistä.

”Kokonaisuudessa ovat näin esillä historian kerrokset: alkuperäisen kiven aika 1855, sata vuotta siitä eletyt hävityksen vuodet ja lopulta halu kunnioittaa merkkihenkilöiden työtä eheyttämällä tässä tapauksessa Viipurin historiaa”, toteaa hanketta vetänyt Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran kunniaesimies Pentti Paavolainen.

Sopimus muistomerkin pystyttämisestä allekirjoitettiin Viipurin kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Oleg Lihovidovin kanssa syksyllä 2019. Muistomerkin on valmistanut viipurilainen kivityöliike Žoga. Suunnittelu- ja rakennuskuluista on vastannut Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura, jonka perustajiin Juteini aikanaan kuului. Hankkeen kaikki kolme partneria – Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura, Jaakko Juteini -seura ja Pro Sorvalin hautausmaa -yhdistys – on mainittu pienoiskiven päädyssä.

Covid-19-epidemian takia muistomerkkiä ei vihitä vuonna 2020, vaan vasta tartuntatilanteen salliessa turvallisen matkustamisen Venäjälle.

Kuva: Alla Matvienko
Arkkitehti PerMauritz Ålanderin suunnittelema Jaakko Juteinin hautakivi, jonka yhtenä elementtinä on alkuperäisen hautapaaden puolikas

Categories: Ajankohtaista