VSKS:n Toimitteita 20 on julkaistu avoimena verkkoversiona. Voit ladata nyt teoksen PDF-versiona.

Kuvaukset, mielikuvat, identiteetit: Viipurin kulttuurihistoriaa 1710–1840
Toim. Piia Einonen & Antti Räihä
Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 20
VSKS: Helsinki 2018.
ISBN 978-952-67216-6-8 (sid.)

Viipurin siirtyminen osaksi Venäjän keisarikuntaa Uudenkaupungin rauhassa 1721 on tehnyt siitä suomalaisessa historiantutkimuksessa poikkeuksellisen kiinnostavan tutkimuskohteen. Antologia Kuvaukset, mielikuvat, identiteetit koostuu artikkeleista, joissa käsitellään Viipurin kulttuurihistoriasta vuosilta 1710–1840. Teksteissä luodaan kokonaisvaltaisia tutkimusasetelmia, joissa yksilöllisiä ja kollektiivisia, eri säätyjen, ylempien ja alempien, kulttuuriin ja käytäntöihin kuuluneita ilmiöitä tarkastellaan useista näkökulmista.

Lähestymistapa kattaa sekä aineellisen että aineettoman kulttuurin ilmiöt: esimerkiksi kirjoista kirjoitetaan sekä esineinä, omistuksen ja lukuharrastuksen kohteina, että Viipurin nuorten opettajien hengentuotteina. Valikoima kattaa artikkeleita kuvataiteesta, käsityöläisyydestä, yrittäjyydestä, kieleen ja syntyperään liittyneistä ajatuksista sekä säätyläistön elämäntavasta. Venäläiset käsitykset Viipurista ja kaupungin raadin suhtautuminen Vanhan Suomen alueen vuonna 1812 tapahtuneeseen yhdistämiseen muuhun Suomeen ovat eräitä sen tuoreista tutkimusteemoista.

Teos sisältää vertaisarvioidut artikkelit:

NATHANAËLLE MINARD-TÖRMÄNEN: Viipuri venäläisin silmin (1700–1830): uusi jalokivi keisarin kruunuun

ANTTI RÄIHÄ: Kaivattu vai kielletty menneisyys? Viipurilaisten suhtautuminen Vanhan Suomen yhdistämiseen

PIIA EINONEN: Ruotsalainen nasaali ja muita pilkahduksia Viipurin monikulttuurisuudesta 1700-luvulla

ULLA IJÄS: Kauppias, leipuri ja kapakan emäntä: naisyrittäjiä Viipurissa noin 1700–1840

HELENA HÄTÖNEN: Kuvataiteellisia pyrkimyksiä Viipurin seudulla 1710–1830: maalareiden ja veistäjien jäljillä

ULLA IJÄS: Teekutsuja ja tanssiaisia: Viipurin herrasväki 1700–1800-luvun vaihteessa

ANU KOSKIVIRTA: Saksalainen sivistys, suomalainen kansa: kirjallisuus, kotiseutu ja kansankieli 1800-luvun alun Viipurin koulumaailmassa

JYRKI HAKAPÄÄ: Kirjat viipurilaisten hyllyillä: kirjahuutokauppojen kertomaa

Categories: Ajankohtaista