VSKS:n Toimitteita 19 on julkaistu avoimena verkkoversiona. Voit ladata teoksen PDF-muodossa täältä: Toimitteita 19 PDF

 

Toimitteita 19: Arki, kirkko, artefakti. Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300-1710)

Toim. Petri Karonen, Pentti Paavolainen ja Sanna Supponen
Julkaisija: Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura, Helsinki (2017)
ISBN 978-952-67216-4-4 (sid.)
Painettu: 2017, Juvenes Print.
Painos: 200 kpl.
Ensimmäinen painos.
230 sivua.
Julkaistu 29.3.2017VSKS_toimitteet_19_etukansi_PIENI

Viipurin linna ja sen suojiin rakentunut kaupunki olivat sekä aikalaisille että myöhemmin suomalaisten itseymmärrykselle keskeisiä paikkoja. Antologiassa Arki, kirkko, artefakti eri tieteenalojen asiantuntijat käsittelevät monikulttuurisen ja -kielisen Viipurin historiaa niin henkisen kuin materiaalisen kulttuurin näkökulmista keskiajalta 1700-luvun alkuun. Aiheet liittyvät kirkolliseen ja sivistyselämään, hengellisiin ja maallisiin instituutioihin ja organisaatioihin sekä arjen esineelliseen maailmaan aina yksittäisiin viipurilaisiin toimijoihin asti.

Tekstejä yhdistää pyrkimys sekä ymmärtää että selittää tutkittavia ilmiöitä. Yksittäiset ja kollektiiviset toimijat liitetään laajempaan kokonaisuuteen, jonka tässä tapauksessa muodostaa yhtäältä paikallisesti Viipurin linna ja kaupunkiyhteisö ja toisaalta yhteisöjä ympäröivä ja aikakaudella Itämeren piirissä voimakkaasti vahvistunut ruotsalainen valtiovalta.

Antologian monitieteinen kirjoittajaryhmä koostuu arkeologian, histo­riantutkimuksen, kirkkohistorian, taidehistorian ja teatteritieteen asiantuntijoista. Antologian toimittaja Petri Karonen toimii Suomen historian professorina Jyväskylän yliopistossa.

Categories: Ajankohtaista