VSKS:n on ollut mukana järjestämässä Viipuri-teemaista digitaalisten sisältöjen tuotantopajaa Helsingin yliopistossa kevään 2017 aikana. Kurssilla yliopiston opiskelijat ovat tuottaneet Viipuri-aiheisia artikkeleita, jotka julkaistaan lähiviikkoina. Ensimmäiset ovat jo luettavissa Wiipuri.fi -sivustolla.

Helsingin yliopiston Flamma-intranet uutisoi kurssista 24.5.2017:

“Wiipuri-portaali tutustuttaa digitaalisuuteen ja popularisointiin

Kulttuuriperinnön apulaisprofessori Visa Immosen vetämässä digitaalisessa sisällöntuotantopajassa opiskelijat tuottavat verkkoon tietoa Viipurista. Opiskelijoita on mukana laajasti humanistisilta tieteenaloilta. Kurssilla yhteistyökumppanina on Viipurin suomalainen kirjallisuusseura.

– Seura kustantaa kurssille muutaman vierailuluennon ja kurssiassistentin. Vastineeksi opiskelijat tuottavat digitaalista sisältöä seuran verkkoportaaliin, kertoo Immonen.

Opiskelijoiden teemat kattavat Viipurin historian eri alueita meritaisteluista viipurinrinkeleihin.

– Yksi kurssin opeista on se, miten valita hyvä aihe, josta tuottaa verkkoon materiaalia, sanoo Immonen.

Historian opiskelija Riku Salpakarin teemana ovat Viipurin ravintolat, erityisesti kuuluisa Espilä.

– Aluksi työskentely ei eronnut kovinkaan paljon tavallisesta historian kurssista, sillä olen etsinyt Espilään liittyvää aineistoa arkistoista ja museoista sekä tutkimuskirjallisuudesta. Erilaista oli se että olen etsinyt tietoa myös kaunokirjallisista lähteistä, Salpakari kertoo.

Salpakari kirjoittaa kurssilla parin sivun pituisen yleistajuisen verkkotekstin.

– On rentouttavaa kun ei tarvitse olla niin tarkkana esimerkiksi lähdeviitteiden kanssa. Se, että tekstin lukee laajempi yleisö kuin professori, on kannustavaa.

– Olen kiinnostunut historian popularisoinnista ja kulttuuriperinnön avaamisesta laajalle yleisölle. Siksi tämä kurssi on ollut hyödyllinen. Tällaisia voisi olla enemmänkin, Salpakari sanoo.

Digitalisoinnin ja populaarin verkkotekstin tuottamisen lisäksi kurssilla on paneuduttu arkisto- ja kuva-aineistoihin liittyviin tekijänoikeuskysymyksiin. Lisäksi on pohdittu sitä, miten Wiipuri-portaalin teknistä toteutusta voisi parantaa.

– Opiskelijoiden tekstit ja muut materiaalit, muun muassa yksi kurssilla syntynyt video, syötetään portaaliin kesään mennessä. Kurssi on tarkoitus järjestää myös ensi vuonna, joten portaalin sisältö kasvaa pikkuhiljaa, Visa Immonen kertoo.”

Teksti: Riitta-Leena Inki ja Pia Purra

Categories: Ajankohtaista