Mitä kauemmas ja mitä paremmin menneisyyteen näkee, sen rohkeammin voi suhtautua tulevaisuuteen ja sitä enemmän siinä näkee mahdollisuuksia.

VSKS piti vuosikokouksensa maaliskuun lopulla (28.3.2012). Paikalla oli 20-30 jäsentä, käytännössä noin kolmasosa. Seuraan on liittynyt viime vuosina tasaiseen tahtiin henkilöitä, tutkijoita ja viipurilaisten jälkeläisiä, jotka harrastavat nimenomaan Viipurin historiaa ja kirjallisuutta. Historian harrastajat ovat myös niitä, ainakin minun kokemukseni mukaan, myös ovat kiinnostuneimpia nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Uteliaisuus on usein niin herkeämätön.

Ennen kokouksen alkua julkistettiin Seuran toinen sähköinen julkai­su, Jari Hyvärisen kuva-aineistoon ja tekstiin perustuva Viipuri – Hansan ja Ruotsin kauppakaupunki.  Sitä suositellaan ostettavaksi ja ladattavaksi koneille ja lahjaksi suvun nuorison ja aikuis­ikäisten käyttöön.  – Siinä on paljon, mitä et tiennytkään Viipurista. Ville Vaara on toimittanut kirjaa, editoimalla tekstiä ja laatinut kirjan tekniseltä osaltaan. Omien kotisivujen lisäksi kirjalle hankitaan myös muita levityskanavia. En lakkaa olemasta siitä ylpeä. Tietoa saa levittää!

Samalla julkaistiin myös teos Viipurin viisas – näkökulmia Jaakko Juteiniin. Se on Seuran Toimite 16, jossa Juteinia koskevat esitelmät näin pääsivät julkisuuteen. Kiitokset vielä kaikille esitelmöitsijöille, jotka antoivat julkaista tekstinsä. VSKS:n perinteikäs Toimite-sarja heräsi näin sapattivapaaltaan. Tarkoituksena on toimittaa vuosittaiset esitelmät niissä julkaistavaksi, sekä rinnalla saattaa vanhoja Toimitteita asteittain sähköiseen muotoon.

Vuosikokouksessa valittiin pääosin vanha hallitus uudelleen, mutta uusia sääntöjä noudattaen toimikausi on kolme vuotta. Hallitus päättää keskuudessaan rotaatiosta, niin että kaikki eivät tule erovuoroon samanaikaisesti. Uutena hallitukseen tuli dosentti Satu Grünthal, kotimaisen kirjallisuuden didaktiikan yliopistolehtori. Uusien sääntöjen mu­kaan hallitukseen valittiin myös kaksi varajäsentä, joista molemmat, Perttu Pohjonen ja Ilkka Kuivalainen tunnetaan Wiipurilaisen Osakunnan tehtävistä aiemmilta vuosiltaan ja aktiivisuudesta Seniores Wiburgenses’in toiminnassa.

Lehtori Harri Miettinen, ”Virtuaali-Viipurin isä” ja Monrepos’n ”temppelinrakentaja”, jäi pois hallitustyöskentelystä paljolti aikataulukiireiden takia. Niitä ei helpottanut hänen asema­paikkansa Tampere. Hän ehti toimia hallituksessa 2 vuoden ajan, mutta tiedämme, että hänen Viipuri-aktiivisuuttaan ei pysäytä mikään. Seuraamme kiinnostuksella mihin suuntaan Virtuaaliviipuri jatkossa kehittyy ja miten sen mahdollisuudet aukeavat.

Esimies on o.t.o. osallistunut heinäkuun aikana Viipurissa nähtävän valokuvanäyttelyn valmisteluun. Isänsä Eino Partasen Viipurin 1930-luvun teatterivalokuvista Aila Teräväinen on koonnut näyttelyn, ja teatterintutkijana olen saanut olla mukana tunnistus- ja taustatyössä. Nimenä on Tunteita ja eleganssia, järjestäjänä Viipuri-keskus. Nimi kertoo jo kokonaisuuden sävystä.

Seuran matkatyöryhmä on suunnitellut elokuulle 9.-11.8. 2012 matkan, jossa jäsenet itse ovat ohjelmana, mikä onkin hyvä tapa. Mukaan pääsevät jäsenet ystävineen. Siitä on tietoja toisaalla ja jäsenistölle myös kirjeitse.

Ensi syksyn tutkimuspäivä pidetään jo 6.9.2012 torstaina, sen ohjelma on jo ilmestynyt, teemana Monikultturisuuden aika Viipurissa. Marraskuun Lempin-päivä 24.11. osuu lauantaiksi, kokeilemme matineatilaisuutta jo aiemmin iltapäivällä.

Vuosikokous siunasi myös pitkän tähtäimen hankkeen Seuralle: laatia pätevä uusimpaan tutkimukseen perustuva Viipurin kulttuurihistoria. – Sen sisältöä, rakennetta ja toimi­tus­kuntaa parhaillaan kootaan. Tieteellinen toimikunta ottaa kantaa sisältöön ja kirjoittajiin, hallituksen tehtäväksi tulee rakentaa yhteistyötä laajempaa rahoitusta varten sekä vastata toimivan kustantaja-kontaktin löytymisestä. – Siihen tulee kuulumaan myös sähköisiä osioita.

Sähköinen kustantaminen, tietoverkot, oppimisalustat – ovat sitä vahvaa katsetta tulevaisuuteen jota VSKS ei päästä silmistään. Tulevaisuuteen katsoivat vuoden 1845 miehet, kun he halusivat julkaista kirjoja suomen kielellä. – Tämän päivän näkymä on yhä nopeutuva ja monipuolistuva sähköinen kommunikaatio. Digitaalisen maailman suuri uhka näkyy jo: trivial pursuit ja triviaalisen kierrätys. Sitä vastaan voidaan parhaiten toimia niin, että pyritään laadulliseen erottautumiseen: siihen tarvitaan tutkijoita ja tiedeväkeä. VSKS haluaa pitäytyä laadukkaassa julkaisemisessa.

VSKS toivottaa tervetulleeksi uusia jäseniä, joita kiinnostaa Viipuri-harrastuksen tulevaisuus. Pitkällä tähtäimellä haluaisimme luoda myös sellaista verkostoa, jossa monien Suomen Viipuri-toimijoiden voimia voidaan yhdistää – ja jossa myös omasta historiastaan kiinnostunut nyky-Viipuri on mukana.  Sillä virtuaalisen Viipurin lisäksi meillä on myös se oikea kivestä tehty Viipuri.

Pentti Paavolainen

VSKS:n esimies

Categories: Uncategorized