VSKS 175 vuotta: Toimitteita 18-22 kampanjahintaan

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran perustamisesta tulee syyskuun 7. päivänä 2020 kuluneeksi 175 vuotta. Merkkipäivän kunniaksi seura tarjoaa toimitteitaan Tiedekirjan kautta seuraavin alennuksin:

Toimitteet 18-20, myyntihinta 20,- euroa
Toimite 18 (3. painos), Muuttuvien tulkintojen Viipuri
https://www.tiedekirja.fi/default/muuttuvien-tulkintojen-viipuri-3-painos.html
Toimite 19, Arki, kirkko, artefakti. Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710) https://www.tiedekirja.fi/default/arki-kirkko-artefakti.html
Toimite 20, Kuvaukset, mielikuvat, identiteetit: Viipurin kulttuurihistoriaa 1710–1840 https://www.tiedekirja.fi/default/kuvaukset-mielikuvat-identiteetit.html

Toimitteet 21-22, myyntihinta 25,- euroa
Toimite 21, Politiikan ja jännitteiden Viipuri 1880-1939
https://www.tiedekirja.fi/default/politiikan-ja-jannitteiden-viipuri-1880-1939.html
Toimite 22, Monumenteista tanssiaskeliin. Taiteiden ja kulttuurin Viipuri 1856–1944 https://www.tiedekirja.fi/default/monumenteista-tanssiaskeliin.html

Tarjouskampanja on voimassa 1.9. – 31.10.2020.